0850 247 07 34
info@abmorgroup.com
Ahlâk İlkelerimiz
 
Grubumuz mesleki faaliyetini sürdürür ve ticaret yaparken; aşağıdaki ilkelere uyacağını ve ilkelerin uygulanmasında Tübider' in bilişim sektörü adına gözlemci ve yönlendirici olarak yapacağı tavsiye ve uyarıları dikkate alacağımızı kamuya açık biçimde taahhüt eder.
 
 1. Adil, dürüst ve güvenilir olacak, tüm insanlara karşı hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit davranacaktır.
 2. Çalışma ve ilişkilerinde ahlaki değerler doğrultusunda hareket edecektir.
 3. Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenerek, onlara uyacaktır. Mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanırken kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeyecektir. 
 4. Bilişim ve bilişim teknolojisi uygulamaları hakkında toplumun aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulacaktır. 
 5. Bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleşmelere uyacaktır.
 6. Başkalarına ait özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterecek; İnsanların özel yaşamına, saygınlığına ve sahiplik haklarına saygı gösterecektir.
 7. Ürün ve hizmetleri konusunda müşterilerini tam ve doğru olarak bilgilendirecek, ürün ve hizmet sunumunda yasaların ve ticaretin gerektirdiği belge ve bilgilerin eksiksiz olarak karşı tarafa verilmesini sağlayacaktır.
 8. Faaliyetleri ile ilgili olarak ilgili tarafları çıkarları konusunda bilgilendirecek.  
 9. Kirli ve dürüst olmayan işleri yaptığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla çalışmayacaktır.  
 10. İş ortaklarının ve ticari ilişki içinde olduğu kurum ve kişilerin hak ve çıkarlarını korumak konusunda titiz davranacak, onların kazançlarını yok edici bir ticari faaliyet içinde olmayacaktır.  
 11. Nihai tüketicilere bayi kar marjını yok sayan fiyat bilgilendirmesinde bulunmayacaktır.  
 12. Ürün ve hizmetin makul bir kar marjını koruyacak biçimde satılmasına özen gösterecek, diğer satıcı ve meslektaşları karşısında fiyat kırma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalışmayacaktır.  
 13. Üreticilerin, patent, telif ve mülkiyet haklarına saygılı davranacak; sahte ürün satışı yapmayacak; yazılımların lisansız ve korsan ticaretine karşı çıkacaktır.  
 14. Haksız rekabet sayılan ticari faaliyet içinde olmayacak, ürün ve hizmet sunumunda tekel yaratıcı davranışlardan kaçınacak, ticari avantaj ve üstünlüklerini meslektaşlarının ve müşterilerinin aleyhine kullanmayacaktır.  
 15. Tüketicilerin yasalar ve uygulamalardan gelen haklarına saygılı davranacak, garanti ve satış sonrası hizmet konularında müşteri mağduriyeti oluşturmayacaktır.
 16. Çalışma yaşamının ahlak kurallarına uyacak, çalışanlarının yasalardan ve uygulamalardan gelen hak ve çıkarlarını koruyacaktır.  
 17. Çalışanlarının mesleki gelişimine katkıda bulunacak, onları bu konuda özendirecek; çalışanın sektörel, toplumsal ve kişisel sorumluluklarını yerine getirirken temel ahlakkurallarına uygun davranmalarını sağlayacaktır.
 • Topluma ve bireylere karşı dürüst olmak, dürüst ticareti benimseyip, bundan bir an olsun uzaklaşmamak,
 • Onurlu ve olumlu yaklaşım ile başarma inancını önde tutmak, 
 • Yaratıcılık ve özgün düşüncenin odağında yer alıp, buna açık durmak,
 • Eleştiri ve değişim ruhundan ödün vermemek,
 • Bilişim ve iletişim pazarının önde gelen marka olmuş firmaları ile mevcut çözüm ortaklıklarımız ve bilgi birikimimizi birleştirerek Bilgisayar ve Bilgisayar teknolojileri sektöründe katma değer vakfeden firmalar arasında durmak ve bu özelliği sarsmadan taşıyarak, daha ilerilere taşımak,
 • Faaliyet alanımıza giren konularda talep edilen her türden hizmete yönelik olarak talep sahiplerini gününde ve en emin şekilde bilgilendirmek,
 • Şirketimize inan içerisinde ürün veren Firmalar ve gelişip, büyümemize ışık tutan müşterilerimiz arasında uzun zamanlara dayalı, dürüst ve saygın ilişkiler tesis etmek ve sürdürmek,
 • İnsan ve onun meydana çıkardığı tüm değerlere saygılı olmak,
 • Güvenli bir takım çalışması ortamı kurmak ve kişi bazında güven unsurunu pekiştirmek,
 • Çalışmak.   Çalışmak.    Ve yine çalışmak,
 • Çalışma hayatının her  anında güler yüzlü durmayı başarmak, güzel düşünüp,güzel bakan hizmet kadrosu oluşturmak,
 • Hizmet kadromuzun gelişen teknoloji karşısında devamlı eğitimli kalmasını sağlarken, proğram ve ürün kullanımında müşteri eğitimlerine önem vermek,
 • Tabiat ve kültür varlıklarımızın korunup, kollanmasında aktif rol almak,    
Abmor Group olarak; bizim vazgeçemediğimiz ilke ve prensiplerimizdendir. 
İlkelerimiz
 
Vazgeçemediklerimiz
Liste Başlık 3
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 1
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 2
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 3
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
0850 247 07 34
info@abmorgroup.com

Kurumsal

Çözümlerimiz

Ürünlerimiz

Hizmetlerimiz