0850 247 07 34
info@abmorgroup.com
Vizyon-Misyon
 

İçinde bulunduğumuz Bilgi ve iletişim çağının Avrupa ve Dünyadaki etkileri; ülkemizde de hissedilmekte olup bu değişim ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir. Çağdaş uygarlığın bir gereği olarak bu değişime ayak uydurabilmek için merkezi idare tarafından yürürlüğe konulan yasalarla getirilen yenilikleri, kamu kurum ve kuruluşlarında eş değer bir süreç içerisinde uygulanmasını sağlamak, söz konusu değişim ve gelişmelere açık bir anlayış yüklenip 1997 yılında kurulan Abmor Group olarak Vizyonumuz;

“Bilişim” – “İletişim” teknolojileri alanında aranılır, güvenilir, örnek ve önder satış ağı ve servis sağlayıcısı şirket olmak, teknolojinin insanlık yararına sunduğu en gelişmiş ürünlerini tespit ve teminle müşterilerine en hızlı ve en ekonomik bir şekilde sunarak, onların yaşamlarını kolaylaştırıp, rahat zeminlerde kendi işlerini yürütebilme imkânı vermek, böylece, hizmetlerimizi kesintisiz, daha verimli ve yaygın bir şekilde müşterilerimizin yaşamlarına taşıyarak istifadelerine sunmak, geleneksel endüstrilerden yeni ekonomiye geçiş sürecine destek veren lider teknoloji şirketlerinden birisi olarak ülke ekonomisine değer katmaktır.

Vizyonomuz
 
  • Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını yerinde ve doğru teşhis etmek,

  • Söz konusu istek ve ihtiyaçların temininde kesin ve etkin çözümler yaratmak,

  • Müşteriye sunduğumuz ve taşıdığımız hizmetlerde en uygun maliyet, zamanında ve hızlı erişim ile kaliteli servis hizmeti vererek müşteri memnuniyet ve güvenini üst seviyelerde tutmak,

  • ”Bilişim ve İletişim” teknolojileri alanında oluşturduğumuz hızlı/teknik donanımı ve iş performansı yüksek, teknik servis sağlayıcılığı yönü çok kuvvetli bir şirket olarak, müşterilerine sunduğu tüm hizmetlerde verimliliğini daha da arttırarak onların kendi işlerine güven içinde odaklanmalarını sağlamak,

  • Sektöründeki yenilikleri adım adım izleyerek, tüm çalışanlarıyla birlikte kendisini devamlı yenileyip, çağdaş kaliteli hizmet ve ürün portföyünü canlı tutmak,

  • Takım ruhu ve takım çalışmasının (Abmor Group) Şirket kültürünü ayrılmaz öğelerinden birisi olarak varsayıp, takım arkadaşlarının karşılaşacakları güçlüklerde, tek başlarına karar alıp, uygulamalarını temin etmek, mutlu ve uzun süreli , paylaşımcı ve iş birliği duygusu yüksek bir çalışma ahengi yaratmak,

  • Takım arkadaşlarının deneyim ve bilgi düzeyini, performans ve iş randımanını yükseltmek ve aranılır kariyer edinmelerine vesile olmak,

  • Müşteri ve çalışanlarıyla olan bütün münasebetlerini ortak güven, şeffaflık ve dürüstlük ilkesini en başta tutarak, öneri, eleştiri ve değişime hazır durmak,

  • Çalışma ortamlarında geniş ve katılımlı alanlar oluşturarak istihdam yaratmak, böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

  • Tabiat ve Kültür varlıklarımıza sahip çıkarak, bu değerlere saygılı olmak ve korunmalarına katkı yapmak. 

Misyonomuz
Liste Başlık 3
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 1
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 2
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 3
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
0850 247 07 34
info@abmorgroup.com

Kurumsal

Çözümlerimiz

Ürünlerimiz

Hizmetlerimiz